Om Värmlandståg

Värmlandståg är en förening som har tagit till sitt kall att vårda äldre lok och vagnar som rullat på svenska spår. Vi vill inte ha dessa som stillastående museiföremål utan levandegör våra lok och vagnar med resor i egen regi eller hyr ut tåget till en kund för ett visst resmål. Ett av målen är att visa hur ett typiskt svenskt snälltåg såg ut på 1930- till 1950-talet.

Föreningen bildades 1977 som en sammanslagning av järnvägsintresserade ungdomar i Värmland, och man startade med modelljärnväg!

1987 hade medlemmarna växt till sig och vi startade VÄRMLANDSTÅG. Ett antal medlemmar lättade på sina plånböcker och vårt första inköp blev ett ellok, en gammal SJ-trotjänare från 1934. Nästa stora inköp blev fyra stycken personvagnar, som kom året efter. Samtidigt hade vi ett inlånat ånglok och vår reseverksamhet började ta fart.

Allteftersom resebeställningarna strömmade in och därmed inkomster, så kunde vi köpa fler vagnar. Vår vagnpark utökades med restaurangvagn, sovvagn och en 1:a klassvagn. Vårt senaste tillskott är en postvagn som har byggts om till personalvagn för att användas på våra resor.

1992 fick vi ett eget ånglok. Typen var mycket vanlig på svenska spår och hade beteckningen "B". Detta lok väcker många minnen hos våra äldre resenärer. Loket hade stått konserverat i 30 år när vi tog hand om det och satte det i trafik.

Under de senaste åren har vår vagnpark stadigt förbättrats för att glädja våra resenärer. En av vagnarna byggdes om till barvagn. Restaurangvagnen har genomgått en total ombyggnad och är idag mycket elegant. Den är med sina 51 sittplatser Sveriges största rullande restaurang.

Våra medlemmar har det gemensamma intresset för järnväg och bland oss finns alla yrkeskategorier; reparatörer, dataspecialister, byrådirektörer, fabriksarbetare, lärare, lokförare, tågklarerare, studenter m.m... Vi utgör en samling som perfekt kompletterar varandra i vår föreningsaktivitet.

Vi söker fler medlemmar som kan delta aktivt i vår verksamhet, både inom modellhobbyn och bland de riktiga tågen. Har du intresse för järnväg, och vill bli en av oss i ett glatt gäng? Ja, då är du välkommen!

Välkomna att slå en signal eller skriva en rad!

Läs mer om KMJ:s tio första år här